Модуль Сборки модулей TecDock

<?php

// Налаштування керування
$settings = [
'enableCache' => true, // Увімкнення або вимкнення кешування
'connectTimeout' => 50, // Час з'єднання за замовчуванням
'markupPercentage' => 0.35, // Націнка у відсотках (35%)
'roundingOption' => 4, // Опція округлення: 1 - без округлення, 2 - без дробової частини, 3 - до 5, 4 - до 10 (за замовчуванням)
'email' => 'ВАШ ЛОГІН',
'password' => 'ВАШ ПАРОЛЬ',
'uniqueKey' => 'some-unique-key-here',
'token' => '',
'tokenExpiration' => 0
];

if (!defined("TDM_PROLOG_INCLUDED") || TDM_PROLOG_INCLUDED !== true) {
die();
}

// Ініціалізація масиву цін
$arPrices = [];

// Масив з часом доставки для кожного складу
$deliveryTimes = [
'Львів' => 1, //Склад Львів 1 день
'Kиїв Правий' => 2, //Склад Kиїв Правий 2 дня
'Рівне' => 2, //Склад Рівне 2 дня
'Kиїв Лівий' => 2, //Склад Kиїв Лівий 2 дня
'Одеса' => 2, //Склад Одеса 2 дня
'Миколаїв' => 3, //Склад Миколаїв 3 дня
'Дніпро' => 2, //Склад Дніпро 2 дня
'Харків' => 4 , //Склад Харків 4 дня
'Запоріжжя' => 3, //Склад Запоріжжя 3 дня
'Хмельницький' => 2, //Склад Хмельницький 2 дня
];


// Кешування результатів запитів
$apiCache = [];

// Отримання токену доступу
function getAccessToken($settings) {
// Перевірка чи токен ще дійсний
if ($settings['tokenExpiration'] > time()) {
return $settings['token'];
}

$url = "Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся";
$data = json_encode([
"email" => $settings['email'],
"password" => $settings['password'],
"browser_fingerprint" => md5($settings['uniqueKey'])
]);
$headers = ["Content-Type: application/json"];

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$response = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);

if ($info['http_code'] == 200) {
$responseData = json_decode($response, true);
$settings['token'] = $responseData['token'];
$settings['tokenExpiration'] = strtotime($responseData['expires_at']);
return $settings['token'];
} else {
die("Не вдалося отримати токен доступу: HTTP Error {$info['http_code']}");
}
}

// Виконання запитів до API
function fetchFromApi($url, $accessToken, $connectTimeout) {
$headers = ["Authorization: Bearer $accessToken"];

$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_HEADER => 0,
CURLOPT_ENCODING => 'utf-8',
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $connectTimeout
]);
$curlResult = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

return $curlResult;
}

// Отримання токену доступу
$accessToken = getAccessToken($settings);

// Основний цикл обробки часток
foreach ($arWsParts as $arPart) {
$article = $arPart['ARTICLE'];

// Перевірка кешу та виконання запиту до API
if ($settings['enableCache'] && isset($apiCache[$article])) {
$curlResult = $apiCache[$article];
} else {
$url = "Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся" . urlencode($article);
$curlResult = fetchFromApi($url, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
if ($settings['enableCache']) {
$apiCache[$article] = $curlResult;
}
}

// Обробка результатів запиту
if ($curlResult !== false) {
$curlResult = json_decode($curlResult, true);
if (!empty($curlResult['details'])) {
foreach ($curlResult['details'] as $detail) {
$detailId = $detail['id'];
$detailUrl = "Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся";
$detailResult = fetchFromApi($detailUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);

if ($detailResult !== false) {
$detailInfo = json_decode($detailResult, true);
$images = !empty($detailInfo['images']) ? $detailInfo['images'] : [];
$imageSrc = !empty($images) ? $images[0]['fullImagePath'] : '';

$arPrice = TDMPriceArray($arPart);
$arPrice["ARTICLE"] = $detail['article'];
$arPrice["ALT_NAME"] = $detail['title'];
$arPrice["BRAND"] = $detail['brand']['name'];
$arPrice["PRICE"] = $detail['yourPrice']['amount'];
$arPrice["AVAILABLE"] = $detail['quantity'];
$arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc;
$arPrice["CURRENCY"] = $detail['yourPrice']['currency']['code'];
$arPrice["DAY"] = $deliveryTimes[$detail['storage']['name']]; // Отримання часу доставки
$arPrice["STOCK"] = $detail['storage']['name']; // Отримання складу товару
$arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
$arOps = Array();
$arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
$arPrices[] = $arPrice;
}
}
}
}
}

//echo '<pre>'; print_r($arPrices); echo '</pre>';
?>
Загалом код працює. У коді потрібно поправити склади і час доставки. Зараз часу щоби це зробити немає, якщо комусь буде потрібно і буду мати час виправлю.
 
Здравствуйте. не работает настройка добавления или удаления производителей авто ну и другие настройки, которые находятся в файлах settings.php права на файлы и папки выставлял не помогает.Может кто-то сталкивался и подскажет как решить. Может кто-то поделится вот та менюшкой файлами subsections. Спасибо
Посмотреть вложение 117897
Посмотрите папку autoparts/media/js/
Возможно, там не хватает какого-то js файла или вот этой папки
 

Вложения

 • jqtree.7z
  84,5 KB · Просмотры: 3
Последнее редактирование:
Снимок экрана 2024-05-16 165835.png

Підкажіть як змінити локалізацію меню каталога?
 
PHP:
<?php

// Налаштування керування
$settings = [
  'enableCache' => true,      // Увімкнення або вимкнення кешування
  'connectTimeout' => 50,     // Час з'єднання за замовчуванням
  'markupPercentage' => 0.35,   // Націнка у відсотках (35%)
  'roundingOption' => 4,      // Опція округлення: 1 - без округлення, 2 - без дробової частини, 3 - до 5, 4 - до 10 (за замовчуванням)
  'executionTimes' => [
    'Львів' => 1, //Склад Львів
    'Kиїв Правий' => 2, //Склад Kиїв Правий
    'Рівне' => 2, //Склад Рівне
    'Kиїв Лівий' => 2, //Склад Kиїв Лівий
    'Одеса' => 2, //Склад Одеса
    'Миколаїв' => 2, //Склад Миколаїв
    'Дніпро' => 2, //Склад Дніпро
    'Харків' => 2, //Склад Харків
    'Запоріжжя' => 2, //Склад Запоріжжя
    'Хмельницький' => 2, //Склад Хмельницький
    'Під замовлення (2-4 дні)' => 5, //Склад Під замовлення (2-4 дні)
  ],     // Час доставки за іменем складу
  'defaultExecutionTime' => 30,   // Час доставки за замовчуванням
  'email' => 'Ваш Логін',
  'password' => 'Ваш Пароль',
  'uniqueKey' => 'some-unique-key-here',
  'token' => '',
  'tokenExpiration' => 0
];

if (!defined("TDM_PROLOG_INCLUDED") || TDM_PROLOG_INCLUDED !== true) {
  die();
}

// Ініціалізація масиву цін
$arPrices = [];

// Кешування результатів запитів
$apiCache = [];

// Отримання токену доступу
function getAccessToken(&$settings) {
  // Перевірка чи токен ще дійсний
  if ($settings['tokenExpiration'] > time()) {
    return $settings['token'];
  }

  $url = "https://order24-api.utr.ua/api/login_check";
  $data = json_encode([
    "email" => $settings['email'],
    "password" => $settings['password'],
    "browser_fingerprint" => md5($settings['uniqueKey'])
  ]);
  $headers = ["Content-Type: application/json"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  $response = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  curl_close($ch);

  if ($info['http_code'] == 200) {
    $responseData = json_decode($response, true);
    $settings['token'] = $responseData['token'];
    $settings['tokenExpiration'] = strtotime($responseData['expires_at']);
    return $settings['token'];
  } else {
    die("Не вдалося отримати токен доступу: HTTP Error {$info['http_code']}");
  }
}

// Виконання запитів до API
function fetchFromApi($url, $accessToken, $connectTimeout) {
  $headers = ["Authorization: Bearer $accessToken"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
    CURLOPT_HEADER => 0,
    CURLOPT_ENCODING => 'utf-8',
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $connectTimeout
  ]);
  $curlResult = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
 
  return $curlResult;
}

// Функція для виправлення URL зображення
function fixImageUrl($url) {
  return str_replace("//images", "/images", $url);
}

// Отримання токену доступу
$accessToken = getAccessToken($settings);

// Основний цикл обробки часток
foreach ($arWsParts as $arPart) {
  $article = $arPart['ARTICLE'];

  // Перевірка кешу та виконання запиту до API
  if ($settings['enableCache'] && isset($apiCache[$article])) {
    $curlResult = $apiCache[$article];
  } else {
    $url = "https://order24-api.utr.ua/api/search/" . urlencode($article) . "?info=1";
    $curlResult = fetchFromApi($url, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
    if ($settings['enableCache']) {
      $apiCache[$article] = $curlResult;
    }
  }

  // Обробка результатів запиту
  if ($curlResult !== false) {
    $curlResult = json_decode($curlResult, true);
    if (!empty($curlResult['details'])) {
      foreach ($curlResult['details'] as $detail) {
        $detailId = $detail['id'];
        $brandName = $detail['brand']['name'];
        $detailUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/detail/$detailId";
        $detailResult = fetchFromApi($detailUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);

        if ($detailResult !== false) {
          $detailInfo = json_decode($detailResult, true);
          $images = !empty($detailInfo['images']) ? $detailInfo['images'] : [];
          $imageSrc = !empty($images) ? fixImageUrl($images[0]['fullImagePath']) : '';

          foreach ($detailInfo['remains'] as $remain) {
            $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
            $arPrice["ARTICLE"] = $detail['article'];
            $arPrice["ALT_NAME"] = $detail['title'];
            $arPrice["BRAND"] = $detail['brand']['name'];
            $arPrice["PRICE"] = $detail['yourPrice']['amount'];
            $arPrice["AVAILABLE"] = $remain['remain'];
            $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc;
            $arPrice["CURRENCY"] = $detail['yourPrice']['currency']['code'];
            $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$remain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
            $arPrice["STOCK"] = $remain['storage']['name'];
            $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
            $arOps = Array();
            $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
            $arPrices[] = $arPrice;
          }

          // Пошук аналогів
          $analogsUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/analogs/" . urlencode($brandName) . "/" . urlencode($article);
          $analogsResult = fetchFromApi($analogsUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
          if ($analogsResult !== false) {
            $analogs = json_decode($analogsResult, true);
            foreach ($analogs as $analog) {
              foreach ($analog['remains'] as $analogRemain) {
                $analogPrice = TDMPriceArray($arPart);
                $analogPrice["ARTICLE"] = $analog['article'];
                $analogPrice["ALT_NAME"] = $analog['title'];
                $analogPrice["BRAND"] = $analog['brand']['name'];
                $analogPrice["PRICE"] = $analog['yourPrice']['amount'];
                $analogPrice["AVAILABLE"] = $analogRemain['remain'];
                $analogPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc; // Використовуємо одне й те ж зображення
                $analogPrice["CURRENCY"] = $analog['yourPrice']['currency']['code'];
                $analogPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$analogRemain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
                $analogPrice["STOCK"] = $analogRemain['storage']['name'];
                $analogPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
                $analogOps = Array();
                $analogPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($analogOps, $analogPrice);
                $arPrices[] = $analogPrice;
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

echo '<pre>'; print_r($arPrices); echo '</pre>';
?>

або
<?php

// Налаштування керування
$settings = [
  'enableCache' => true,      // Увімкнення або вимкнення кешування
  'connectTimeout' => 50,     // Час з'єднання за замовчуванням
  'markupPercentage' => 0.35,   // Націнка у відсотках (35%)
  'roundingOption' => 4,      // Опція округлення: 1 - без округлення, 2 - без дробової частини, 3 - до 5, 4 - до 10 (за замовчуванням)
  'executionTimes' => [
    'Львів' => 1, //Склад Львів
    'Kиїв Правий' => 2, //Склад Kиїв Правий
    'Рівне' => 2, //Склад Рівне
    'Kиїв Лівий' => 2, //Склад Kиїв Лівий
    'Одеса' => 2, //Склад Одеса
    'Миколаїв' => 2, //Склад Миколаїв
    'Дніпро' => 2, //Склад Дніпро
    'Харків' => 2, //Склад Харків
    'Запоріжжя' => 2, //Склад Запоріжжя
    'Хмельницький' => 2, //Склад Хмельницький
    'Під замовлення (2-4 дні)' => 5, //Склад Під замовлення (2-4 дні)
  ],     // Час доставки за іменем складу
  'defaultExecutionTime' => 30,   // Час доставки за замовчуванням
  'email' => ' Ваш Логін ',
  'password' => ' Ваш Пароль ',
  'uniqueKey' => 'some-unique-key-here',
  'token' => '',
  'tokenExpiration' => 0
];

if (!defined("TDM_PROLOG_INCLUDED") || TDM_PROLOG_INCLUDED !== true) {
  die();
}

// Ініціалізація масиву цін
$arPrices = [];

// Кешування результатів запитів
$apiCache = [];

// Отримання токену доступу
function getAccessToken(&$settings) {
  // Перевірка чи токен ще дійсний
  if ($settings['tokenExpiration'] > time()) {
    return $settings['token'];
  }

  $url = "https://order24-api.utr.ua/api/login_check";
  $data = json_encode([
    "email" => $settings['email'],
    "password" => $settings['password'],
    "browser_fingerprint" => md5($settings['uniqueKey'])
  ]);
  $headers = ["Content-Type: application/json"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  $response = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  curl_close($ch);

  if ($info['http_code'] == 200) {
    $responseData = json_decode($response, true);
    $settings['token'] = $responseData['token'];
    $settings['tokenExpiration'] = strtotime($responseData['expires_at']);
    return $settings['token'];
  } else {
    die("Не вдалося отримати токен доступу: HTTP Error {$info['http_code']}");
  }
}

// Виконання запитів до API
function fetchFromApi($url, $accessToken, $connectTimeout) {
  $headers = ["Authorization: Bearer $accessToken"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
    CURLOPT_HEADER => 0,
    CURLOPT_ENCODING => 'utf-8',
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $connectTimeout
  ]);
  $curlResult = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
 
  return $curlResult;
}

// Функція для виправлення URL зображення
function fixImageUrl($url) {
  return str_replace("//images", "/images", $url);
}

// Отримання токену доступу
$accessToken = getAccessToken($settings);

// Основний цикл обробки часток
foreach ($arWsParts as $arPart) {
  $article = $arPart['ARTICLE'];

  // Перевірка кешу та виконання запиту до API
  if ($settings['enableCache'] && isset($apiCache[$article])) {
    $curlResult = $apiCache[$article];
  } else {
    $url = "https://order24-api.utr.ua/api/search/" . urlencode($article) . "?info=1";
    $curlResult = fetchFromApi($url, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
    if ($settings['enableCache']) {
      $apiCache[$article] = $curlResult;
    }
  }

  // Обробка результатів запиту
  if ($curlResult !== false) {
    $curlResult = json_decode($curlResult, true);
    if (!empty($curlResult['details'])) {
      foreach ($curlResult['details'] as $detail) {
        $detailId = $detail['id'];
        $brandName = $detail['brand']['name'];
        $detailUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/detail/$detailId";
        $detailResult = fetchFromApi($detailUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);

        if ($detailResult !== false) {
          $detailInfo = json_decode($detailResult, true);
          $images = !empty($detailInfo['images']) ? $detailInfo['images'] : [];
          $imageSrc = !empty($images) ? fixImageUrl($images[0]['fullImagePath']) : '';

          foreach ($detailInfo['remains'] as $remain) {
            $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
            $arPrice["ARTICLE"] = $detail['article'];
            $arPrice["ALT_NAME"] = $detail['title'];
            $arPrice["BRAND"] = $detail['brand']['name'];
            $arPrice["PRICE"] = $detail['yourPrice']['amount'];
            $arPrice["AVAILABLE"] = $remain['remain'];
            $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc;
            $arPrice["CURRENCY"] = $detail['yourPrice']['currency']['code'];
            $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$remain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
            $arPrice["STOCK"] = $remain['storage']['name'];
            $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
            $arOps = Array();
            $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
            $arPrices[] = $arPrice;
          }

          // Пошук аналогів
          $analogsUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/analogs/" . urlencode($brandName) . "/" . urlencode($article);
          $analogsResult = fetchFromApi($analogsUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
          if ($analogsResult !== false) {
            $analogs = json_decode($analogsResult, true);
            foreach ($analogs as $analog) {
              foreach ($analog['remains'] as $analogRemain) {
                $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
                $arPrice["ARTICLE"] = $analog['article'];
                $arPrice["ALT_NAME"] = $analog['title'];
                $arPrice["BRAND"] = $analog['brand']['name'];
                $arPrice["PRICE"] = $analog['yourPrice']['amount'];
                $arPrice["AVAILABLE"] = $analogRemain['remain'];
               // $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc; // Використовуємо одне й те ж зображення
                $arPrice["CURRENCY"] = $analog['yourPrice']['currency']['code'];
                $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$analogRemain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
                $arPrice["STOCK"] = $analogRemain['storage']['name'];
                $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
                $arOps = Array();
                $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
                $arPrices[] = $arPrice;
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

echo '<pre>'; print_r($arPrices); echo '</pre>';
?>
Склади поправив додав пошук по аналогам тестуйте будуть якісь баги пишіть постараюсь виправити.
 
Последнее редактирование:
PHP:
<?php

// Налаштування керування
$settings = [
  'enableCache' => true,      // Увімкнення або вимкнення кешування
  'connectTimeout' => 50,     // Час з'єднання за замовчуванням
  'markupPercentage' => 0.35,   // Націнка у відсотках (35%)
  'roundingOption' => 4,      // Опція округлення: 1 - без округлення, 2 - без дробової частини, 3 - до 5, 4 - до 10 (за замовчуванням)
  'executionTimes' => [
    'Львів' => 1, //Склад Львів
    'Kиїв Правий' => 2, //Склад Kиїв Правий
    'Рівне' => 2, //Склад Рівне
    'Kиїв Лівий' => 2, //Склад Kиїв Лівий
    'Одеса' => 2, //Склад Одеса
    'Миколаїв' => 2, //Склад Миколаїв
    'Дніпро' => 2, //Склад Дніпро
    'Харків' => 2, //Склад Харків
    'Запоріжжя' => 2, //Склад Запоріжжя
    'Хмельницький' => 2, //Склад Хмельницький
    'Під замовлення (2-4 дні)' => 5, //Склад Під замовлення (2-4 дні)
  ],     // Час доставки за іменем складу
  'defaultExecutionTime' => 30,   // Час доставки за замовчуванням
  'email' => 'Ваш Логін',
  'password' => 'Ваш Пароль',
  'uniqueKey' => 'some-unique-key-here',
  'token' => '',
  'tokenExpiration' => 0
];

if (!defined("TDM_PROLOG_INCLUDED") || TDM_PROLOG_INCLUDED !== true) {
  die();
}

// Ініціалізація масиву цін
$arPrices = [];

// Кешування результатів запитів
$apiCache = [];

// Отримання токену доступу
function getAccessToken(&$settings) {
  // Перевірка чи токен ще дійсний
  if ($settings['tokenExpiration'] > time()) {
    return $settings['token'];
  }

  $url = "https://order24-api.utr.ua/api/login_check";
  $data = json_encode([
    "email" => $settings['email'],
    "password" => $settings['password'],
    "browser_fingerprint" => md5($settings['uniqueKey'])
  ]);
  $headers = ["Content-Type: application/json"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  $response = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  curl_close($ch);

  if ($info['http_code'] == 200) {
    $responseData = json_decode($response, true);
    $settings['token'] = $responseData['token'];
    $settings['tokenExpiration'] = strtotime($responseData['expires_at']);
    return $settings['token'];
  } else {
    die("Не вдалося отримати токен доступу: HTTP Error {$info['http_code']}");
  }
}

// Виконання запитів до API
function fetchFromApi($url, $accessToken, $connectTimeout) {
  $headers = ["Authorization: Bearer $accessToken"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
    CURLOPT_HEADER => 0,
    CURLOPT_ENCODING => 'utf-8',
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $connectTimeout
  ]);
  $curlResult = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
 
  return $curlResult;
}

// Функція для виправлення URL зображення
function fixImageUrl($url) {
  return str_replace("//images", "/images", $url);
}

// Отримання токену доступу
$accessToken = getAccessToken($settings);

// Основний цикл обробки часток
foreach ($arWsParts as $arPart) {
  $article = $arPart['ARTICLE'];

  // Перевірка кешу та виконання запиту до API
  if ($settings['enableCache'] && isset($apiCache[$article])) {
    $curlResult = $apiCache[$article];
  } else {
    $url = "https://order24-api.utr.ua/api/search/" . urlencode($article) . "?info=1";
    $curlResult = fetchFromApi($url, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
    if ($settings['enableCache']) {
      $apiCache[$article] = $curlResult;
    }
  }

  // Обробка результатів запиту
  if ($curlResult !== false) {
    $curlResult = json_decode($curlResult, true);
    if (!empty($curlResult['details'])) {
      foreach ($curlResult['details'] as $detail) {
        $detailId = $detail['id'];
        $brandName = $detail['brand']['name'];
        $detailUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/detail/$detailId";
        $detailResult = fetchFromApi($detailUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);

        if ($detailResult !== false) {
          $detailInfo = json_decode($detailResult, true);
          $images = !empty($detailInfo['images']) ? $detailInfo['images'] : [];
          $imageSrc = !empty($images) ? fixImageUrl($images[0]['fullImagePath']) : '';

          foreach ($detailInfo['remains'] as $remain) {
            $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
            $arPrice["ARTICLE"] = $detail['article'];
            $arPrice["ALT_NAME"] = $detail['title'];
            $arPrice["BRAND"] = $detail['brand']['name'];
            $arPrice["PRICE"] = $detail['yourPrice']['amount'];
            $arPrice["AVAILABLE"] = $remain['remain'];
            $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc;
            $arPrice["CURRENCY"] = $detail['yourPrice']['currency']['code'];
            $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$remain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
            $arPrice["STOCK"] = $remain['storage']['name'];
            $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
            $arOps = Array();
            $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
            $arPrices[] = $arPrice;
          }

          // Пошук аналогів
          $analogsUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/analogs/" . urlencode($brandName) . "/" . urlencode($article);
          $analogsResult = fetchFromApi($analogsUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
          if ($analogsResult !== false) {
            $analogs = json_decode($analogsResult, true);
            foreach ($analogs as $analog) {
              foreach ($analog['remains'] as $analogRemain) {
                $analogPrice = TDMPriceArray($arPart);
                $analogPrice["ARTICLE"] = $analog['article'];
                $analogPrice["ALT_NAME"] = $analog['title'];
                $analogPrice["BRAND"] = $analog['brand']['name'];
                $analogPrice["PRICE"] = $analog['yourPrice']['amount'];
                $analogPrice["AVAILABLE"] = $analogRemain['remain'];
                $analogPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc; // Використовуємо одне й те ж зображення
                $analogPrice["CURRENCY"] = $analog['yourPrice']['currency']['code'];
                $analogPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$analogRemain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
                $analogPrice["STOCK"] = $analogRemain['storage']['name'];
                $analogPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
                $analogOps = Array();
                $analogPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($analogOps, $analogPrice);
                $arPrices[] = $analogPrice;
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

echo '<pre>'; print_r($arPrices); echo '</pre>';
?>

або
<?php

// Налаштування керування
$settings = [
  'enableCache' => true,      // Увімкнення або вимкнення кешування
  'connectTimeout' => 50,     // Час з'єднання за замовчуванням
  'markupPercentage' => 0.35,   // Націнка у відсотках (35%)
  'roundingOption' => 4,      // Опція округлення: 1 - без округлення, 2 - без дробової частини, 3 - до 5, 4 - до 10 (за замовчуванням)
  'executionTimes' => [
    'Львів' => 1, //Склад Львів
    'Kиїв Правий' => 2, //Склад Kиїв Правий
    'Рівне' => 2, //Склад Рівне
    'Kиїв Лівий' => 2, //Склад Kиїв Лівий
    'Одеса' => 2, //Склад Одеса
    'Миколаїв' => 2, //Склад Миколаїв
    'Дніпро' => 2, //Склад Дніпро
    'Харків' => 2, //Склад Харків
    'Запоріжжя' => 2, //Склад Запоріжжя
    'Хмельницький' => 2, //Склад Хмельницький
    'Під замовлення (2-4 дні)' => 5, //Склад Під замовлення (2-4 дні)
  ],     // Час доставки за іменем складу
  'defaultExecutionTime' => 30,   // Час доставки за замовчуванням
  'email' => ' Ваш Логін ',
  'password' => ' Ваш Пароль ',
  'uniqueKey' => 'some-unique-key-here',
  'token' => '',
  'tokenExpiration' => 0
];

if (!defined("TDM_PROLOG_INCLUDED") || TDM_PROLOG_INCLUDED !== true) {
  die();
}

// Ініціалізація масиву цін
$arPrices = [];

// Кешування результатів запитів
$apiCache = [];

// Отримання токену доступу
function getAccessToken(&$settings) {
  // Перевірка чи токен ще дійсний
  if ($settings['tokenExpiration'] > time()) {
    return $settings['token'];
  }

  $url = "https://order24-api.utr.ua/api/login_check";
  $data = json_encode([
    "email" => $settings['email'],
    "password" => $settings['password'],
    "browser_fingerprint" => md5($settings['uniqueKey'])
  ]);
  $headers = ["Content-Type: application/json"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  $response = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  curl_close($ch);

  if ($info['http_code'] == 200) {
    $responseData = json_decode($response, true);
    $settings['token'] = $responseData['token'];
    $settings['tokenExpiration'] = strtotime($responseData['expires_at']);
    return $settings['token'];
  } else {
    die("Не вдалося отримати токен доступу: HTTP Error {$info['http_code']}");
  }
}

// Виконання запитів до API
function fetchFromApi($url, $accessToken, $connectTimeout) {
  $headers = ["Authorization: Bearer $accessToken"];

  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
    CURLOPT_HEADER => 0,
    CURLOPT_ENCODING => 'utf-8',
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $connectTimeout
  ]);
  $curlResult = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
 
  return $curlResult;
}

// Функція для виправлення URL зображення
function fixImageUrl($url) {
  return str_replace("//images", "/images", $url);
}

// Отримання токену доступу
$accessToken = getAccessToken($settings);

// Основний цикл обробки часток
foreach ($arWsParts as $arPart) {
  $article = $arPart['ARTICLE'];

  // Перевірка кешу та виконання запиту до API
  if ($settings['enableCache'] && isset($apiCache[$article])) {
    $curlResult = $apiCache[$article];
  } else {
    $url = "https://order24-api.utr.ua/api/search/" . urlencode($article) . "?info=1";
    $curlResult = fetchFromApi($url, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
    if ($settings['enableCache']) {
      $apiCache[$article] = $curlResult;
    }
  }

  // Обробка результатів запиту
  if ($curlResult !== false) {
    $curlResult = json_decode($curlResult, true);
    if (!empty($curlResult['details'])) {
      foreach ($curlResult['details'] as $detail) {
        $detailId = $detail['id'];
        $brandName = $detail['brand']['name'];
        $detailUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/detail/$detailId";
        $detailResult = fetchFromApi($detailUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);

        if ($detailResult !== false) {
          $detailInfo = json_decode($detailResult, true);
          $images = !empty($detailInfo['images']) ? $detailInfo['images'] : [];
          $imageSrc = !empty($images) ? fixImageUrl($images[0]['fullImagePath']) : '';

          foreach ($detailInfo['remains'] as $remain) {
            $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
            $arPrice["ARTICLE"] = $detail['article'];
            $arPrice["ALT_NAME"] = $detail['title'];
            $arPrice["BRAND"] = $detail['brand']['name'];
            $arPrice["PRICE"] = $detail['yourPrice']['amount'];
            $arPrice["AVAILABLE"] = $remain['remain'];
            $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc;
            $arPrice["CURRENCY"] = $detail['yourPrice']['currency']['code'];
            $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$remain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
            $arPrice["STOCK"] = $remain['storage']['name'];
            $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
            $arOps = Array();
            $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
            $arPrices[] = $arPrice;
          }

          // Пошук аналогів
          $analogsUrl = "https://order24-api.utr.ua/api/analogs/" . urlencode($brandName) . "/" . urlencode($article);
          $analogsResult = fetchFromApi($analogsUrl, $accessToken, $settings['connectTimeout']);
          if ($analogsResult !== false) {
            $analogs = json_decode($analogsResult, true);
            foreach ($analogs as $analog) {
              foreach ($analog['remains'] as $analogRemain) {
                $arPrice = TDMPriceArray($arPart);
                $arPrice["ARTICLE"] = $analog['article'];
                $arPrice["ALT_NAME"] = $analog['title'];
                $arPrice["BRAND"] = $analog['brand']['name'];
                $arPrice["PRICE"] = $analog['yourPrice']['amount'];
                $arPrice["AVAILABLE"] = $analogRemain['remain'];
               // $arPrice['IMG_SRC'] = $imageSrc; // Використовуємо одне й те ж зображення
                $arPrice["CURRENCY"] = $analog['yourPrice']['currency']['code'];
                $arPrice["DAY"] = $settings['executionTimes'][$analogRemain['storage']['name']] ?? $settings['defaultExecutionTime'];
                $arPrice["STOCK"] = $analogRemain['storage']['name'];
                $arPrice["OPTIONS"] = ''; // Опції - поки не вказано
                $arOps = Array();
                $arPrice["OPTIONS"] = TDMOptionsImplode($arOps, $arPrice);
                $arPrices[] = $arPrice;
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

echo '<pre>'; print_r($arPrices); echo '</pre>';
?>
Склади поправив додав пошук по аналогам тестуйте будуть якісь баги пишіть постараюсь виправити.
В мене вибиває помилку
Fatal error: Cannot redeclare getAccessToken() (previously declared in F:\OSPanel\domains\localhost\autoparts\tdmcore\webservices\Unique2.php:41) in F:\OSPanel\domains\localhost\autoparts\tdmcore\webservices\Unique2.php on line 255
 
В мене вибиває помилку
Fatal error: Cannot redeclare getAccessToken() (previously declared in F:\OSPanel\domains\localhost\autoparts\tdmcore\webservices\Unique2.php:41) in F:\OSPanel\domains\localhost\autoparts\tdmcore\webservices\Unique2.php on line 255
Скоріш за усе ви скопірували і вставили код повністю із спойрела а під спйрелом 2 варіанти коду UTR.ua.
 
Приветствую!
Подскажет ли кто - как побороть пропадание картинок товаров при отключении показа товаров без цен?
 
Последнее редактирование:
Доброго дня, Підкажіть по цій помилці, яку і куди таблицю добавити?
MySQL Error: Unknown column 'IMG_SRC' in 'field list'

Приветствую!
Подскажет ли кто - как побороть пропадание картинок товаров при отключении показа товаров без цен?
В мене таке не відбувається
 
Назад
Сверху